Lilla språkpaketet

Lilla språkpaketet

När du har bokat ditt informationssamtal ringer vi dig på den avtalade dagen och tiden. Vid det samtalet pratar vi om vad du skriver för slags texter. Vad du vill skriva i framtiden.  Och hur du vill att ditt skriftspråk ska utvecklas. Vi kommer överens om vilket paket som passar dig.


När du har betalat för ett coachpaket lämnar du in texter (max 500 ord) som du skrivit för analys och underlag för utvecklingsområden.


Det tar ca en vecka att göra analysen och sammanställa underlaget. Efter det ringer vi dig igen och du får utförlig rapport om vår analys och föreslag på utvecklingsområden. I samråd bestämmer vi vilka utvecklingsområden som du ska jobba vidare med.


Vi skickar dig material att studera på egen hand. Det är oftast bildspel men kan också vara en film eller en PDF-fil.


Om behovet finns kan du boka 1 timma enskild handledning för att utveckla eller förtydliga studiematerialet.


 


Kontakta oss

Mail: info@emmaohman.se

Välkommen till Språkcoachen!

Vi hjälper dig att utveckla ditt skriftspråk. Vi jobbar med personlig coachning och använder beprövade metoder.

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved.