Stycken – gör underverk med din text

Stycken – gör underverk med din text


Stycken är den övergripande strukturen i en text. Det är den som leder läsaren från start till mål på ett begripligt och konsekvent sätt. Varje stycke har ett eget tema och tillsammans utgör dess små teman det stora, övergripande temat som är textens helhet. Styckeindelning är det mest underskattade hjälpmedlet till en bra text..

Det finns två varianter när man markerar stycken i en text, man väljer en och håller sig till den. Man gör antingen en blankrad mellan varje stycke eller ett indrag på första raden i stycket. Vilket du väljer beror lite på vilken slags text du skriver, och vad du själv gillar. En metod att markera stycken som inte är korrekt är att börja på ny rad, utan indrag, det kallas hybridstycke och ger ingen tydlig signal om det ska vara nytt stycke eller inte. Då vet läsaren inte om hen ska förvänta sig ett nytt innehåll eller om det är en fortsättning på stycket ovanför. 

Om du nyttjar styckeindelningen på ett bra sätt lyfter den fram innehållet i din text. Stycken är det som ger texten en tydlig struktur. Innehållet blir tydligare eftersom det är grupperat efter innehåll. Det ger också dig som skribent möjlighet att lyfta fram delar som är viktiga. Det kan man göra genom att avsluta ett stycke med att sammanfatta det viktigaste innehållet i stycket. Tänk i stycken redan när du planerar din text, då får du den naturliga progressionen i texten.

Ett stycke kan man se som en egen liten text inom texten. Det ska ha samma uppbyggnad som en text med inledning, mitt och avslutning.  Stycket börjar med en mening som inleder med att berätta vad stycket handlar om. Sedan kommer det verkliga innehållet som ska hålla sig inom ämnet som den första meningen anger. Sedan avslutar man stycket med  en mening som sammanfattar innehållet eller presenterar en slutsats. Om man vill kan det vara den näst sista meningen, och då kan den sista meningen vara en länk till nästa stycke. Tänk på att de meningar som inleder och avslutar ett stycke påverkar läsarens uppfattning om vad stycket handlar om, precis som i en text där början och slutet påverkar din syn på innehållet.

Tre tips för att nyttja styckeindelningen på ett bra sätt:

1 Planering – tänk igenom vad du vill säga och skriv en mening för varje stycke du ska skriva. I vilken ordning vill du säga de olika sakerna? Om det behövs kan man byta plats på stycken för att få ett tydligare innehåll. Lägg till ett stycke för inledning och ett för avslutning, nu har du en strålande planering för din text.

2 Stycken – skriv dina stycken som en liten text i texten. Se till att det finns både inledning och avslutning på varje stycke och kontrollera att varje stycke är en innehållslig enhet, det vill säga att det bara handlar om en sak eller ämne.

Nu har du en text som har ett sammanhållet innehåll, lämpligt fördelat på stycken utifrån innehåll. Om man vill kan man låta sig nöja med det eller så kan du gå vidare med att infoga bryggor mellan styckena.

3 Bryggor mellan stycken är en mening som leder läsaren vidare till nästa stycke. De förbereder läsaren på vad det kommer att handla om härnäst utan att ersätta nästa styckes inledande presentation av ämnet.

När du nyttjar styckeindelningen på ett bra sätt kommer dina texter att vara väl strukturerade, lätta att förstå och övertyga sina läsare. Lycka till!


Talspråk eller skriftspråk


En viktig del i att förbättra sitt språk är att utveckla sin kunskap om skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. 

Lika lite som vi talar skriftspråk vill vi skriva talspråk. Hur vi gör i våra privata sms spelar inte så stor roll. Viktigt blir det däremot när vi skriver ett personligt brev till en presumtiv arbetsgivare, när vi marknadsför vårt företag på sociala medier eller när vi skriver på en personlig blogg. Kort sagt alla de tillfällen då vi vill bli tagna på allvar och göra ett gott intryck.

Att skriva talspråkligt är inte något som man gör eller inte gör, utan det är oftast grader av talspråk. Från de som skriver i stort sett som de pratar, via alla olika varianter, till de som inte har några talspråkliga inslag alls när de skriver.

Problemet med talspråkliga inslag i skriftspråket är att det är svårt att veta vad som är vad. Hur ska jag kunna veta om de ord jag använder är talspråk eller skriftspråk? Det är ju inte så att vi slår upp välbekanta ord i en ordlista bara för att dubbelkolla. 

När vi pratar använder vi oftast många ord och uttryck som kommer från våra lokala dialekter. Många gånger är det svårt att veta vilka ord som är dialekt och vilka som är rikssvenska. Vi har hört och använt orden hela våra liv och aldrig funderat på om de finns i riksspråket, inte förrän vi träffar människor från andra delar av landet och de inte förstår ord och uttryck som vi använder. Då först inser vi att vi använder en lokal variant av språket.

Det finns olika sätt att undvika talspråkliga ord när man skriver. Ett sätt är att läsa texter som är granskade och korrekturlästa, till exempel tidningar och böcker. Där bör chansen vara stor att man tillgodogör sig ett korrekt skriftspråk. Ett annat sätt är att bestämma sig för att slå upp ett visst antal ord per dag eller vecka. Om ordet inte går att hitta är det sannolikt dialekt, om ordet finns kan man oftast läsa sig till vilken språklig nivå ordet anses ha, till exempel vardagligt eller ålderdomligt.  Ett tredje sätt kan vara att beställa ett gratis informationssamtal hos Språkcoachen och få fler tips och råd.


3 steg till en bättre text


Du ska få tips på tre saker som du enkelt kan göra för att förbättra dina texter. Det är saker som förbättrar textens läsbarhet genom struktur, meningsbyggnad och redigering. Om du inte redan gör dessa saker när du skriver kommer de att göra underverk med dina texter. 

  1. Gör en plan – det är enkelt och går fort. En plan gör din text vassare, mer sammanhållen och tydligare. Det finns olika sätt att planera en text på. En lätt och smidig planering kan vara att man skriver en mening för varje stycke, som en sammanfattning av vad stycket ska handla om. Sedan utvecklar man varje sådan mening till ett stycke med ett relevant innehåll. Då märker man också när man drar iväg och börjar skriva om något som inte hör dit, då är det bara att flytta det till ett annat stycke. För varje stycke ska ha ett eget tema och när man börjar skriva om något nytt är det dags för ett nytt stycke.
  1. Var medveten om var dina meningar börjar och slutar. Tänk på att en mening innehåller ett meddelande, hinner du skriva om många olika saker i samma mening ska den sannolikt delas upp. Ett vanligt fel är att man skriver och skriver och skriver och alla meningar går in i varandra eftersom man aldrig kommer till punkt. Det kan vara förvirrande för läsaren eftersom det är svårt att veta vad som hör ihop med vad. Så var fokuserad på dina meningar, var de börjar, var de slutar och hur de hänger ihop med varandra.
  1. Läs din text högt för dig själv. När du har skrivit klart din text ska du läsa den högt för dig själv. Och, nej, det duger inte att läsa den tyst för då “läser” vi det vi tror att vi har skrivit istället för det som verkligen står där. När du läser din text högt kommer du att märka alla konstigheter, ord som böjs olika, halva meningar som inte har något slut, kvarglömda rester från ändrade meningar. Allt sådant kommer att märkas när du läser högt, sedan är det bara att redigera och läsa högt igen, tills du är nöjd.
Lycka till med ditt skrivande!

PS Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få tips och råd om hur du kan utveckla dina texter och ditt språk.


5 sätt att variera dina meningar


Om vi vill nå fram med det vi skriver krävs det flera olika saker av våra texter. De tre viktigaste är:

  • Ett intressant innehåll.
  • En god struktur.
  • Ett varierat och lättläst språk.
Variation är det vi ska fokusera på idag. En varierad text blir inte tråkig eller enformig att läsa, istället behåller den läsarens intresse och nyfikenhet. En varierad text inbjuder till fortsatt läsning, och det är skribentens mål, att läsaren ska läsa hela texten.

Ibland när vi skriver känns det som om varje mening börjar på liknande sätt. I en personlig blogg kanske vi börjar alltför många meningar med “jag”. Eller, när vi ska berätta om ett händelseförlopp, kanske många meningar börjar med “sedan”. 

Det finns olika slags variation i text, det är ett stort och spännande område som inte hinner avverkas i ett kort blogginlägg. Det vi ska fokusera idag är på olika sätt att bygga meningar, närmare bestämt hur man kan variera genom att  skriva meningar med olika fundament. 

Fundamentet är meningens början, förutom att texten blir mer varierad och därigenom trevligare att läsa bidrar det också till vinkla eller tydliggöra innehållet. Genom att använda olika meningsbyggnad poängteras olika delar av innehållet. Oftast upplever vi att det som finns först i meningen är viktigast och det kan vi som skribenter använda oss av när vi vill framhäva visst innehåll i texten. 

För att hjälpa dig att variera din meningsbyggnad har jag sammanställt en lista med fem olika sätt att börja en mening. Det finns fler sätt att variera, dessa är de mest grundläggande som vi kan växla mellan för att få mer variation i texten.

1 Personen

Det är det vanligaste, att vi börjar meningen med en person som är huvudpersonen i meningen.

Jag pumpade allt vatten till huset för hand med den gamla, rostiga pumpen. 

2 Platsen

Man kan istället börja med platsen, det ger lite mer inramning till saken eller personen som det berättas om.

I det stora, vackra köket fanns en rostig gammal pump som användes för att pumpa in allt vatten som behövdes i hushållet.

3 Saken 

Att börja med saken istället för personen blir en bra variation. Här är det den gamla pumpen som är i fokus.

Den rostiga gamla pumpen som fanns i ett hörn av köket var det enda sättet att få in vatten i det stora, gamla huset.

4 Tiden

Här är det den historiska aspekten som är i centrum. Det kan också passa bra när vi ska berätta något som hänt nyligen, då kan tiden vara viktig som slutpunkten i en lång strävan.

I slutet av 1700-talet pumpades vattnet in i huset från den egna brunnen. 

Den 4 augusti 2020 stod jag äntligen på Kebnekaises topp, efter månader av planering och längtan var jag äntligen där.

5 Orsaken

Orsak och andra liknande samband ger ännu mer information. Meningen går också att vända andra hållet, med tiden först och orsaken senare i meningen.

Eftersom England låg långt framme när det gällde industrialiseringen under 1700-talet hade de stora, förnäma husen redan då rinnande vatten installerat. 

Nu har du fått tips på olika sätt att börja en mening, nästa steg är att använda dig av den kunskapen när du skriver. Skriv din text som vanligt, när du är klar läser du igenom den och lägger märke till vilka olika fundament du använt dig av. Vill du har större variation är det bara att prova sig fram, byt ut fundamentet i några meningar och läs igen. En riktigt bra text är alltid ett resultat av omskrivning och redigering och en bra text är den som behåller sin läsare fram till sista bokstaven. 


Sin, sitt och sina


Jag läste på en nyhetssajt häromdagen om en kille ”som spelade hans låtar på gitarr”. Vems låtar undrade jag då och misstänkte att jag hade slarvat när jag läste. Jag fick gå tillbaka i artikeln och läste igen för att se om jag hade missat något. Hur mycket jag än läste hittade jag inte namnet på låtskrivaren. I texten nämndes ingen person vars låtar killen spelade. Till sist drog jag slutsatsen att han spelade sina låtar. Då blev genast artikeln mer begriplig.

Förvirringen blir total när skribenter inte skiljer mellan sin och hans, eller sin och hennes, eftersom orden refererar till olika personer. Det är viktigt att skilja dem åt om man vill att budskapet ska nå fram till läsaren.

Meningen ”Hon var ute och gick med hennes mamma.” är svårtolkad. Vems mamma? Grannens? Kompisens?

Det är viktigt att veta att meningen ”Han motionerade sin hund.” inte betyder samma sak som ”Han motionerade hans hund.” Den första meningen visar att han motionerade sin egen hund medan den andra gör klart att han motionerar någon annans hund.

Målet för alla skribenter är att göra sin text begriplig och trevlig att läsa. Ett steg på vägen dit är att vara extra uppmärksam när orden hans eller hennes används, kontrollera en extra gång ifall det ska vara sin, sitt eller sina istället. Gör du det kommer dina texter att bli mer begripliga och lättlästa.


Välkommen!


Hej och välkommen till Språkcoachen. Vi hjälper entreprenörer, bloggare och privatpersoner att utveckla sitt skriftspråk.

I dagens webbaserade samhälle har skriftspråket fått en position och funktion som det aldrig tidigare haft.

Före den stora webb-boomen skrevs de flesta offentliga texter av professionella skribenter. Deras texter korrekturlästes och kontrollerades. innan de publicerades.

För oss andra var språket något privat, något som sällan lästes av andra. Oftast hade man ingen aning om hur ens vänner skrev, om de skrev långt eller kort, korrekt eller inte. Så är det inte längre, idag är vårt skriftspråk en del av vår fasad utåt, när vi söker jobb och när vi skriver online.

I dag är vi alla skribenter som skriver offentligt. Vi bloggar, instagrammar och facebookar, men vi har inte alls de resurser som professionella skribenter har. Det är ingen som korrekturläser våra texter och ingen som påpekar språkfel. Det gör att vi kan publicera texter som inte håller den standard vi egentligen skulle vilja.

Internets inträde i våra liv har också medfört att vårt skriftspråk är det nya människor möter först. De läser ett blogginlägg eller något vi skrivit på sociala medier. Det kan också vara ett brev vi skriver för att söka jobb eller knyta en kontakt. Vårt språk representerar oss, det är via språket vi gör det första intrycket. Och vi vet ju alla hur svårt det är att ändra ett första intryck.

Språkcoachens ambition är att hjälpa människor som skriver på webben eller privat att utveckla ett skriftspråk som ger ett gott första intryck.

Anmäl dig till nyhetsbrevet, där får du råd och tips om hur man kan utveckla sitt skriftspråk. Dessutom har du chans att vinna en analys av ditt skriftspråk. Vi drar 3 vinnare den 30 september.


Kontakta oss

Mail: info@emmaohman.se

Välkommen till Språkcoachen!

Vi hjälper dig att utveckla ditt skriftspråk. Vi jobbar med personlig coachning och använder beprövade metoder.

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved.