Stycken – gör underverk med din text

Stycken – gör underverk med din text


Stycken är den övergripande strukturen i en text. Det är den som leder läsaren från start till mål på ett begripligt och konsekvent sätt. Varje stycke har ett eget tema och tillsammans utgör dess små teman det stora, övergripande temat som är textens helhet. Styckeindelning är det mest underskattade hjälpmedlet till en bra text..

Det finns två varianter när man markerar stycken i en text, man väljer en och håller sig till den. Man gör antingen en blankrad mellan varje stycke eller ett indrag på första raden i stycket. Vilket du väljer beror lite på vilken slags text du skriver, och vad du själv gillar. En metod att markera stycken som inte är korrekt är att börja på ny rad, utan indrag, det kallas hybridstycke och ger ingen tydlig signal om det ska vara nytt stycke eller inte. Då vet läsaren inte om hen ska förvänta sig ett nytt innehåll eller om det är en fortsättning på stycket ovanför. 

Om du nyttjar styckeindelningen på ett bra sätt lyfter den fram innehållet i din text. Stycken är det som ger texten en tydlig struktur. Innehållet blir tydligare eftersom det är grupperat efter innehåll. Det ger också dig som skribent möjlighet att lyfta fram delar som är viktiga. Det kan man göra genom att avsluta ett stycke med att sammanfatta det viktigaste innehållet i stycket. Tänk i stycken redan när du planerar din text, då får du den naturliga progressionen i texten.

Ett stycke kan man se som en egen liten text inom texten. Det ska ha samma uppbyggnad som en text med inledning, mitt och avslutning.  Stycket börjar med en mening som inleder med att berätta vad stycket handlar om. Sedan kommer det verkliga innehållet som ska hålla sig inom ämnet som den första meningen anger. Sedan avslutar man stycket med  en mening som sammanfattar innehållet eller presenterar en slutsats. Om man vill kan det vara den näst sista meningen, och då kan den sista meningen vara en länk till nästa stycke. Tänk på att de meningar som inleder och avslutar ett stycke påverkar läsarens uppfattning om vad stycket handlar om, precis som i en text där början och slutet påverkar din syn på innehållet.

Tre tips för att nyttja styckeindelningen på ett bra sätt:

1 Planering – tänk igenom vad du vill säga och skriv en mening för varje stycke du ska skriva. I vilken ordning vill du säga de olika sakerna? Om det behövs kan man byta plats på stycken för att få ett tydligare innehåll. Lägg till ett stycke för inledning och ett för avslutning, nu har du en strålande planering för din text.

2 Stycken – skriv dina stycken som en liten text i texten. Se till att det finns både inledning och avslutning på varje stycke och kontrollera att varje stycke är en innehållslig enhet, det vill säga att det bara handlar om en sak eller ämne.

Nu har du en text som har ett sammanhållet innehåll, lämpligt fördelat på stycken utifrån innehåll. Om man vill kan man låta sig nöja med det eller så kan du gå vidare med att infoga bryggor mellan styckena.

3 Bryggor mellan stycken är en mening som leder läsaren vidare till nästa stycke. De förbereder läsaren på vad det kommer att handla om härnäst utan att ersätta nästa styckes inledande presentation av ämnet.

När du nyttjar styckeindelningen på ett bra sätt kommer dina texter att vara väl strukturerade, lätta att förstå och övertyga sina läsare. Lycka till!


Kontakta oss

Mail: info@emmaohman.se

Välkommen till Språkcoachen!

Vi hjälper dig att utveckla ditt skriftspråk. Vi jobbar med personlig coachning och använder beprövade metoder.

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved.