Talspråk eller skriftspråk

Talspråk eller skriftspråk


En viktig del i att förbättra sitt språk är att utveckla sin kunskap om skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. 

Lika lite som vi talar skriftspråk vill vi skriva talspråk. Hur vi gör i våra privata sms spelar inte så stor roll. Viktigt blir det däremot när vi skriver ett personligt brev till en presumtiv arbetsgivare, när vi marknadsför vårt företag på sociala medier eller när vi skriver på en personlig blogg. Kort sagt alla de tillfällen då vi vill bli tagna på allvar och göra ett gott intryck.

Att skriva talspråkligt är inte något som man gör eller inte gör, utan det är oftast grader av talspråk. Från de som skriver i stort sett som de pratar, via alla olika varianter, till de som inte har några talspråkliga inslag alls när de skriver.

Problemet med talspråkliga inslag i skriftspråket är att det är svårt att veta vad som är vad. Hur ska jag kunna veta om de ord jag använder är talspråk eller skriftspråk? Det är ju inte så att vi slår upp välbekanta ord i en ordlista bara för att dubbelkolla. 

När vi pratar använder vi oftast många ord och uttryck som kommer från våra lokala dialekter. Många gånger är det svårt att veta vilka ord som är dialekt och vilka som är rikssvenska. Vi har hört och använt orden hela våra liv och aldrig funderat på om de finns i riksspråket, inte förrän vi träffar människor från andra delar av landet och de inte förstår ord och uttryck som vi använder. Då först inser vi att vi använder en lokal variant av språket.

Det finns olika sätt att undvika talspråkliga ord när man skriver. Ett sätt är att läsa texter som är granskade och korrekturlästa, till exempel tidningar och böcker. Där bör chansen vara stor att man tillgodogör sig ett korrekt skriftspråk. Ett annat sätt är att bestämma sig för att slå upp ett visst antal ord per dag eller vecka. Om ordet inte går att hitta är det sannolikt dialekt, om ordet finns kan man oftast läsa sig till vilken språklig nivå ordet anses ha, till exempel vardagligt eller ålderdomligt.  Ett tredje sätt kan vara att beställa ett gratis informationssamtal hos Språkcoachen och få fler tips och råd.


Kontakta oss

Mail: info@emmaohman.se

Välkommen till Språkcoachen!

Vi hjälper dig att utveckla ditt skriftspråk. Vi jobbar med personlig coachning och använder beprövade metoder.

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved.