5 sätt att variera dina meningar

5 sätt att variera dina meningar


Om vi vill nå fram med det vi skriver krävs det flera olika saker av våra texter. De tre viktigaste är:

  • Ett intressant innehåll.
  • En god struktur.
  • Ett varierat och lättläst språk.
Variation är det vi ska fokusera på idag. En varierad text blir inte tråkig eller enformig att läsa, istället behåller den läsarens intresse och nyfikenhet. En varierad text inbjuder till fortsatt läsning, och det är skribentens mål, att läsaren ska läsa hela texten.

Ibland när vi skriver känns det som om varje mening börjar på liknande sätt. I en personlig blogg kanske vi börjar alltför många meningar med “jag”. Eller, när vi ska berätta om ett händelseförlopp, kanske många meningar börjar med “sedan”. 

Det finns olika slags variation i text, det är ett stort och spännande område som inte hinner avverkas i ett kort blogginlägg. Det vi ska fokusera idag är på olika sätt att bygga meningar, närmare bestämt hur man kan variera genom att  skriva meningar med olika fundament. 

Fundamentet är meningens början, förutom att texten blir mer varierad och därigenom trevligare att läsa bidrar det också till vinkla eller tydliggöra innehållet. Genom att använda olika meningsbyggnad poängteras olika delar av innehållet. Oftast upplever vi att det som finns först i meningen är viktigast och det kan vi som skribenter använda oss av när vi vill framhäva visst innehåll i texten. 

För att hjälpa dig att variera din meningsbyggnad har jag sammanställt en lista med fem olika sätt att börja en mening. Det finns fler sätt att variera, dessa är de mest grundläggande som vi kan växla mellan för att få mer variation i texten.

1 Personen

Det är det vanligaste, att vi börjar meningen med en person som är huvudpersonen i meningen.

Jag pumpade allt vatten till huset för hand med den gamla, rostiga pumpen. 

2 Platsen

Man kan istället börja med platsen, det ger lite mer inramning till saken eller personen som det berättas om.

I det stora, vackra köket fanns en rostig gammal pump som användes för att pumpa in allt vatten som behövdes i hushållet.

3 Saken 

Att börja med saken istället för personen blir en bra variation. Här är det den gamla pumpen som är i fokus.

Den rostiga gamla pumpen som fanns i ett hörn av köket var det enda sättet att få in vatten i det stora, gamla huset.

4 Tiden

Här är det den historiska aspekten som är i centrum. Det kan också passa bra när vi ska berätta något som hänt nyligen, då kan tiden vara viktig som slutpunkten i en lång strävan.

I slutet av 1700-talet pumpades vattnet in i huset från den egna brunnen. 

Den 4 augusti 2020 stod jag äntligen på Kebnekaises topp, efter månader av planering och längtan var jag äntligen där.

5 Orsaken

Orsak och andra liknande samband ger ännu mer information. Meningen går också att vända andra hållet, med tiden först och orsaken senare i meningen.

Eftersom England låg långt framme när det gällde industrialiseringen under 1700-talet hade de stora, förnäma husen redan då rinnande vatten installerat. 

Nu har du fått tips på olika sätt att börja en mening, nästa steg är att använda dig av den kunskapen när du skriver. Skriv din text som vanligt, när du är klar läser du igenom den och lägger märke till vilka olika fundament du använt dig av. Vill du har större variation är det bara att prova sig fram, byt ut fundamentet i några meningar och läs igen. En riktigt bra text är alltid ett resultat av omskrivning och redigering och en bra text är den som behåller sin läsare fram till sista bokstaven. 


Sin, sitt och sina


Jag läste på en nyhetssajt häromdagen om en kille ”som spelade hans låtar på gitarr”. Vems låtar undrade jag då och misstänkte att jag hade slarvat när jag läste. Jag fick gå tillbaka i artikeln och läste igen för att se om jag hade missat något. Hur mycket jag än läste hittade jag inte namnet på låtskrivaren. I texten nämndes ingen person vars låtar killen spelade. Till sist drog jag slutsatsen att han spelade sina låtar. Då blev genast artikeln mer begriplig.

Förvirringen blir total när skribenter inte skiljer mellan sin och hans, eller sin och hennes, eftersom orden refererar till olika personer. Det är viktigt att skilja dem åt om man vill att budskapet ska nå fram till läsaren.

Meningen ”Hon var ute och gick med hennes mamma.” är svårtolkad. Vems mamma? Grannens? Kompisens?

Det är viktigt att veta att meningen ”Han motionerade sin hund.” inte betyder samma sak som ”Han motionerade hans hund.” Den första meningen visar att han motionerade sin egen hund medan den andra gör klart att han motionerar någon annans hund.

Målet för alla skribenter är att göra sin text begriplig och trevlig att läsa. Ett steg på vägen dit är att vara extra uppmärksam när orden hans eller hennes används, kontrollera en extra gång ifall det ska vara sin, sitt eller sina istället. Gör du det kommer dina texter att bli mer begripliga och lättlästa.


Kontakta oss

Mail: info@emmaohman.se

Välkommen till Språkcoachen!

Vi hjälper dig att utveckla ditt skriftspråk. Vi jobbar med personlig coachning och använder beprövade metoder.

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved.