Välkommen!

Välkommen!


Hej och välkommen till Språkcoachen. Vi hjälper entreprenörer, bloggare och privatpersoner att utveckla sitt skriftspråk.

I dagens webbaserade samhälle har skriftspråket fått en position och funktion som det aldrig tidigare haft.

Före den stora webb-boomen skrevs de flesta offentliga texter av professionella skribenter. Deras texter korrekturlästes och kontrollerades. innan de publicerades.

För oss andra var språket något privat, något som sällan lästes av andra. Oftast hade man ingen aning om hur ens vänner skrev, om de skrev långt eller kort, korrekt eller inte. Så är det inte längre, idag är vårt skriftspråk en del av vår fasad utåt, när vi söker jobb och när vi skriver online.

I dag är vi alla skribenter som skriver offentligt. Vi bloggar, instagrammar och facebookar, men vi har inte alls de resurser som professionella skribenter har. Det är ingen som korrekturläser våra texter och ingen som påpekar språkfel. Det gör att vi kan publicera texter som inte håller den standard vi egentligen skulle vilja.

Internets inträde i våra liv har också medfört att vårt skriftspråk är det nya människor möter först. De läser ett blogginlägg eller något vi skrivit på sociala medier. Det kan också vara ett brev vi skriver för att söka jobb eller knyta en kontakt. Vårt språk representerar oss, det är via språket vi gör det första intrycket. Och vi vet ju alla hur svårt det är att ändra ett första intryck.

Språkcoachens ambition är att hjälpa människor som skriver på webben eller privat att utveckla ett skriftspråk som ger ett gott första intryck.

Anmäl dig till nyhetsbrevet, där får du råd och tips om hur man kan utveckla sitt skriftspråk. Dessutom har du chans att vinna en analys av ditt skriftspråk. Vi drar 3 vinnare den 30 september.


Kontakta oss

Mail: info@emmaohman.se

Välkommen till Språkcoachen!

Vi hjälper dig att utveckla ditt skriftspråk. Vi jobbar med personlig coachning och använder beprövade metoder.

Follow Us

Copyright © All Rights Reserved.